QQ炫舞微信新一期手游连续登录领2-8元微信红包奖励

发布时间:3个月前   游览量:1697   

活动介绍:

活动期间参与腾讯QQ炫舞举办的新一期app手游试玩送红包活动,通过使用微信进入活动页面成功下载QQ炫舞app手游客户端,并使用微信登录游戏创建角色,连续登录2天游戏即可回到活动里领取到2-4元微信红包,连续登录4天游戏领3-8元微信红包,活动期间红包数量有限先到先得。

活动时间:

2020年2月20日-3月18日  增加一个新的链接,所以再发到前面提醒一下

活动奖励:

连续登录2天游戏领2-4元微信红包

连续登录4天游戏领3-8元微信红包

立即参与:使用微信扫描以下二维码即可进入活动页面参与

小编提示:首次微信登录游可直接参加,老用户也可以换区参加,红包数量限量先到先得

须知:第2个活动就是新增加的链接,炫舞微信端老用户是可以换区参加的,但是微信端只有2个区,如果之前换区领过了就没法再换区参加,红包限量

QQ炫舞<a href=https://www.weixinqung.com/ target=_blank class=infotextkey>微信</a>新一期手游连续登录领2-8元<a href=https://www.weixinqung.com/ target=_blank class=infotextkey>微信</a><a href=https://www.weixinqung.com/ target=_blank class=infotextkey>红包</a>奖励

或复制链接到微信内打开:https://game.weixin.qq.com/cgi-bin/actnew/newportalact/133543/OABi-1yK7f2vnIYELqmrSw/main_page

QQ炫舞<a href=https://www.weixinqung.com/ target=_blank class=infotextkey>微信</a>新一期手游连续登录领2-8元<a href=https://www.weixinqung.com/ target=_blank class=infotextkey>微信</a><a href=https://www.weixinqung.com/ target=_blank class=infotextkey>红包</a>奖励

或复制链接到微信内打开:https://game.weixin.qq.com/cgi-bin/actnew/newportalact/133538/yBzUnAClqZCK05b-aoB57Q/main_page

 

以下二维码是上一期的老活动,上一期是3月11号结束

QQ炫舞<a href=https://www.weixinqung.com/ target=_blank class=infotextkey>微信</a>新一期手游连续登录领2-8元<a href=https://www.weixinqung.com/ target=_blank class=infotextkey>微信</a><a href=https://www.weixinqung.com/ target=_blank class=infotextkey>红包</a>奖励

或复制链接到微信内打开:https://game.weixin.qq.com/cgi-bin/actnew/newportalact/133253/4n5iMPa_R2a-OcFBdvxsmw/main_page


请发表您的评论
友情链接: 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群